ਸ਼ੇਲਜ਼ ਤੇ ਸਰਵਿਸ

ਸਾਡੇ ਕਸਟਮਰ ਸਰਵਿਸ ਅਤੇ ਸੇਲਜ਼ ਵਾਲ਼ੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹਨ[ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ[ ਜੇ ਸਾਡੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਿਨਾ ਹਿਚਕਚਾਹਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ਼ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:

800-851-3641 (Toll Free)
618-445-6011 (Direct)
Send us an email

International Sales & Service:

Neil Curtis

International Sales Manager - Europe and Middle East
Champion Laboratories Inc.
+44 (0)7867 123 396

Aeria Antuono
International Sales manager - Latin American & Asia Pacific
Champion Laboratories Inc.
Aeria.antuono@champlabs.com
+1 774-282-0092